Pechowy numer
 Pechowy numer
Oszust
 Oszust
Najgorzej
 Najgorzej
Zmywanie naczyń
 Zmywanie naczyń
Deszcz
 Deszcz
Wiedza zoologiczna
 Wiedza zoologiczna
Widz
 Widz
Depresja
 Depresja